Wätter—Glas met emene glasrohr, gfollts met enere wassrego Meschlong. Die Meschlong escht je noadem was far es Wätter z’erwoarte escht gsid, triebor al lutteror gheämed. Es escht ganz es rats Schtock.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca